Selv om det siden 2010 har vært pålagt for dem under 30 år, å ta en båtførerprøve når de skal styre en båt som er større enn 8 meter, er det likevel fortsatt nok av folk som begår feilgrep med alvorlige konsekvenser på sjøen.

Redningsselskapet bedyrer at det i motsetning til på land, ofte er de eldre som gruppe, som ikke er omfattet av lovendringen, som skaper en stor del av de farlige situasjonene og ulykkene til sjøs. Hele 90 % av dem som mistet livet på sjøen i løpet av 90-tallet og frem til i dag, er faktisk godt voksne mennesker.

Gjennomsnittlig motorstørrelse er en del av forklaringen

Ettersom befolkningen har fått bedre råd, og fordi teknologien er blitt bedre og billigere, har størrelsen på motorene økt jevnt og trutt. I løpet av de siste 15 årene kan man notere en kraftøkning på 300 % på den norske gjennomsnitts-motoren.

Den voldsomme økningen i kraft, fører til at vante manøvre ikke lenger holder. Om man har mange års erfaring med å putre gjennom skjærgården, kan omstillingen til en stor motor bli en utfordring for tillærte handlingsmønstre og motorer. Mange uhell skjer nemlig når noen ikke helt vet hvilke krefter de leker med.

I motsetning til biler, har båter heller ingen bremser, og en avbremsing krever i så måte ganske lange avstander, eller bredt rom for sirkulære manøvre. En svingradius som trange skjærgårder gjerne ikke kan tilby. Derfor er det viktig at man er påpasselig med de hastighetsbestemmelser som gjelder, i havner så vel som i skjærgården, selv om det ofte kan virke unødvendig.

Mange havner også i trøbbel over dumheter

Mange ganger er det også dumheter og små tabber som skaper langt større problemer. Mange havarier har trivielle årsaker. Ofte går fritidsbåt-skippere tomme for strøm, eller de har glemt å ta med en reservetank, eller å fylle båtens tanker. Garn eller tau i propellen er også en vanlig årsak til havari, og det er gjerne det egne garnet, eller båtens egen trosse som setter seg fast.

Selv om det er kjipt å gå på kurs så kan det lønne seg i lengden

Kursene for båtførerprøven koster litt ekstra, og man må bruke litt tid på gjennomføre både kurs og prøver, men det kan lønne seg i lengden. Den generelle pakken koster like over kr. 2 000. Ulempen er selvfølgelig en grunnholdning, om at ingenting som man blir tvunget til er gøy eller lærerikt, men om man angår det hele med en positiv holdning om at man kan lære noe nytt, eller å få bekreftet det man allerede kan, samtidig som man møter andre med samme interesser, så kan det hele virke mindre ille. Man åpner også muligheten for at man kan unngå å gjøre dumme feil i fremtiden.