En båt er et motorisert kjøretøy som man kjører på vann. En definisjon av hva en båt, er at det er et fartøy som blir brukt på vann. En båt har ett eller flere skrog som drives fremover av enten årer, seil eller motor, men kan drives fremover av flere av en blanding av seil og motor for eksempel. I motsetning til et skip, som er et stort fartøy, så er en båt et lite fartøy.

Båtens betydning

I et land som Norge, som består av mye hav rundt kysten, er båt et kjekt fartøy å ha og et nødvendig fartøy å ha for å frakte både mennesker og varer fra sted til sted. Hele 80% av Norges befolkning bor langs kysten og dermed har en stor andel av Norges befolkning umiddelbar nærhet til hav. Norge har en samlet strandlinje på i underkant av 60 000 km. Av den grunn, har båten alltid vært et viktig redskap for nordmenn flest. I Norge, som i andre land, finnes det mange ulike typer båter med ulike navn.

Båt typer

Som nevnt i avsnittet over, finnes det ulike typer båter. Speedbåt er en av typene. Det er en båt som er relativt smal og lang. Båten er også lett. Den er lagd for å skal kunne gå raskt, slik at man fortest mulig kan komme seg fra A til B, eller for å kunne ha det moro med fart. Hvor raskt den går, avhenger av hvor stor motor den har. Pris spiller en stor rolle for hvor raskt den går. En bowrider er en litt større båt enn speedbåten. Det er en båt som er litt bredere, der det gjerne er plass til litt flere. Den går ikke like raskt som en speedbåt, men er mer egnet for en familie på tur eller venner på tur. Dette er to typer, men det finnes en rekke flere.