En båt er et motorisert kjøretøy som man kjører på vann. En definisjon av hva en båt, er at det er et fartøy som blir brukt på vann. En båt har ett eller flere skrog som drives fremover av enten årer, seil eller motor, men kan drives fremover av flere av en blanding av seil […]

Läs mer

I følge stortinget skal vi i løpet av neste år kun kunne tanke bio-bensin som inneholder 10 % etanol. Mange båteiere frykter at dette er “dårlig nytt for motoren“. Hovedproblemet med etanol er at det har andre kjemiske egenskaper enn vanlig bensin. Men mye av frykten som at etanol er et løsemiddel, eller at det […]

Läs mer

De økonomiske forandringene som vi har opplevd siden slutten på den kalde krigen har ført med seg en del konsekvenser, også når det kommer til fordelingspolitikk, og til økonomi. En av de mer tydelige og illustrerende indikatorene på større økonomisk ulikhet, er at den gjennomsnittlige lengden på båter øker. Man kan sikkert krangle litt om […]

Läs mer

Siden 2015 er det blitt påbudt at man bruker flytevester i båter som er mindre enn 8 meter lange. Et av problemene ved dette, er at det finnes noen “uklarheter med hvordan man måler båtlengden“. Grunnen til at det blir problematisk å håndheve lovgivningen, er nemlig at det ikke finnes noen henvisning til denne lengdegrensen, […]

Läs mer

Den tar virkelig stor del av beskrivelsen av en perfekt dag: Båten… som så mange nordmenn er så glad i. “Favoritthobbyen” på lik linje med hytta. Faktisk ofte i sammenheng med hytta. Om det er robåt, en liten jolle, motorbåt, seilbåt eller en yacht; båten har vært en stor del av de fleste nordmenns oppvekst […]

Läs mer

Selv om det siden 2010 har vært pålagt for dem under 30 år, å ta en båtførerprøve når de skal styre en båt som er større enn 8 meter, er det likevel fortsatt nok av folk som begår feilgrep med alvorlige konsekvenser på sjøen. “Redningsselskapet bedyrer”  at det i motsetning til på land, ofte er […]

Läs mer

Før det fantes biler, fly og tog så fantes det noe annet som hjalp mennesket utrolig mye, utenom hester! Båter har vært en av de viktigste oppfinnelsene og innovasjonene som menneskeheten har gjort gjennom vår lange historie. Den eldste båten som er funnet, antas å være 10 000 år gammel! Naturligvis ikke like teknologisk avansert […]

Läs mer
bulk