Siden 2015 er det blitt påbudt at man bruker flytevester i båter som  er mindre enn 8 meter lange. Et av problemene ved dette, er at det finnes noen uklarheter med hvordan man måler båtlengden. Grunnen til at det blir problematisk å håndheve lovgivningen, er nemlig at det ikke finnes noen henvisning til denne lengdegrensen, hverken i båters modellbenevnelse, eller i det tallet som ofte er oppgitt på skrogsiden.

Som regel er de oppgitte tallene nok, men problemene oppstår fordi mange båtbyggere liker å skryte på seg noen fot eller i alle fall noen centimeter. Skulle det være tvil, er vesten uansett et godt valg.

“Norsk Standard-EN ISO 8666, mindre fartøy – Hoveddata” er det som gjelder

Denne forskriften for standardisering, Norsk Standard-EN ISO 8666, er det som gjelder når man skal måle en båt sin lengde på anstendig vis. Dette innebærer at man kun tar med deler av skroget som er integrale for at båten skal fungere. Man teller ikke med ting som kan demonteres uten at det har noen konsekvenser for helheten av konstruksjonen. Her er forskriften ganske nøyaktig. Baugnebb, pulpit, akterbeslag, forstevn og ror, samt hekk-aggregat, utenbordsmotor og badeplattformer teller altså ikke på lengden.