Månad: november 2019

Siden 2015 er det blitt påbudt at man bruker flytevester i båter som er mindre enn 8 meter lange. Et av problemene ved dette, er at det finnes noen “uklarheter med hvordan man måler båtlengden“. Grunnen til at det blir problematisk å håndheve lovgivningen, er nemlig at det ikke finnes noen henvisning til denne lengdegrensen, […]

Läs mer
bulk